۰
   

کمال الدین و تمام النعمه

مکاشفه‌ بوده یا خواب ما که نمی‌دانیمولی نوشته‌اند: شیخ صدوق(رحمت الله علیه) حضرت ولی عصر علیه السلام را مشاهده می‌کند. حضرت به او می‌فرمایند:"شبهه درباره من زیاد است. شما کتابی بنویس که معلوم شود تمام انبیاء الهی غیر از حضرت رسول اسلام دارای غیبت بوده‌اند.کتاب که تدوین شد بسیار مورد توجه علما قرار می‌گیرد. یکی از نکات برجسته کتاب هم توقیعات و نامه‌های است که از سوی حضرت ولی عصر در ایام غیبت صغری صادر شده است.

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :