۰
   

مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت

نقطه نظرهای اهل سنت و معرفی 55 عنوان کتاب اهل سنت در این‌باره البته مشخصه بسیاری از تحقیقات جناب آقای خسروشاهی تحقیقات روزآمدی است که در متون اهل سنت دارند. حرفهایی که نه می‌شود انکارش کرد و نه می‌توانند بپذیرندش.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :