۰
   

کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن

«کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن» کتابی است بسیار خواندنی و تأثیرگذار دربارة آثار و عواقب گناه و که چاپ­های متعدد آن، این ادعا را بخوبی ثابت می­کند.

کتاب، حاصل سخنرانی­های مؤلف در حدود 40 سال پیش است که پس از تنظیم، در همان سالها چاپ شده و به علت استقبال خوانندگان، بارها توسط ناشران مختلف، چاپ شده و حتی به زبان­های عربی و ترکی نیز ترجمه و منتشر گردیده است. نسخة حاضر، ویراست دوم این اثر می­باشد.

مؤلف کتاب، سعی کرده برای تأثیرگذاری بیشتر موعظه­ها، از شواهد متنوع تاریخی و داستانهای قرآنی و اشعار نیز بهره بگیرد.

کتاب، در 8 بخش تنظیم شده که دو بخش اول، به «معنای گناه» و اینکه در واقع، «گناه، بیماری است»، اختصاص دارد. 6 بخش بعدی، هرکدام، یکی از آثار سوء گناه را مورد بررسی قرار می­دهند. عواقبی که مؤلف محترم برای گناه عنوان کرده، عبارتند از:

  1. مانع دعا و استجابت آن
  2. عامل دگرگونی نعمتها و نابودی ملّتها
  3. کوتاهی عمر
  4. پرده­دری
  5. سلب آرامش خاطر
  6. کفر  

ویژگی دیگر کتاب، این است که با توجه به اینکه در روایات، برخی آثار و عواقب، برای گناهان خاصی عنوان شده، مؤلف، این گناهان را بصورت خاص ذکر کرده و از تعمیم آن آثار به عموم گناهان، پرهیز کرده­است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.