۰
   

ولایت¬نامه

مسأله «ولایت» از مهمترین مباحث عرفان نظری است که پایه­های استوار فلسفی نیز دارد. تاکنون تنی چند از بزرگان عرفا به نگاشتن رساله در باب ولایت پرداخته­اند؛ عارف واصل، مرحوم علامه طباطبایی نیز به بزرگان و اکابر عرفان تأسّی جسته و در قالب «رسالة الولایة» به شرح سیر معنوی و سلوک روحانی پرداخته است. درواقع، این کتاب، نوعی سفرنامه است که نویسندة دل­آگاه آن، سیر و سفر معنوی خویش را بازگو می­کند. حضرت آیت­الله حسن­زاده آملی دربارة این کتاب، فرموده­اند: «یکی از آیات بزرگی که نشانة مقام شامخ عرفان آن جناب است، رسالة ولایت است».

علامه در این رساله، مباحث را به نحو منظم و منطقی بیان می­نمایند و مخاطبان خویش را در غالب موارد، به براهین اثبات شده فلسفی ارجاع می­دهند.

ایشان ابتدا به تمایز ظاهر و باطن دین می­پردازند و بیان می­کنند که نظام عالم، نظامی اعتباری نیست، بلکه حقیقتی است که رسیدن به کنه آن تنها با شهود و علم حضوری میسر است؛ سپس به توضیح امر «ولایت» و اینکه این مقام برای همگان قابل وصول است، می­پردازند. در نهایت نیز از راه رسیدن به این کمال و آنچه عارف بدان واصل می­شود، سخن می­گویند.

مترجم اثر، در پیش­گفتار عالمانة خود، از روش عرفانی علامه سخن گفته و با پاورقی­هایی راهگشا، بر غنای کتاب افزوده است.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :