۰
   

گامی در مسیر (خودسازی و عرفان برای جوانان)

«گامی در مسیر»، مجموعه یادداشتهایی است که سعی می­کند معارف والا و ژرف مکتب، در زمینه خودسازی و عرفان را با زبانی ساده، نثری شیوا و لحنی صمیمی، برای نوجوانان و جوانان بازگو کند.

این کتاب، گردآیه­ای از مجموعه یادداشتهای مؤلف، برای صفحه «جوانان» روزنامه «جمهوری اسلامی» است که در سالهای 75 الی 78 منتشر گردیده است و پس از بازنگری و به­سازی، بصورت حاضر درآمده است.

56 یادداشت موجود در کتاب، در پنج بخش «هستی در نگاه عارفانه»، «در قلمرو دل»، «خودسازی»، «سلوک اجتماعی»، و «منزل واپسین» دسته­بندی شده­اند؛ عنوان برخی از یادداشتها عبارتند از: شناخت گنج وجود، آینه­ی فطرت، حفاظت از حریم دل، تا زمزم یقین، چشمی دیگر و نگاهی دیگر، خودفراموشان، جمال درونی، نگاه، دستور زبان عرفان، کیمیای خویشتن­بانی، در انتهای کوچه نومیدی، سخن و سکوت، نقّادی خویشتن، قطعی­ترین آینده، کامیابی عمر، از تنگنای دنیا تا وسعت آخرت.

مؤلف کتاب، از نویسندگان برجسته در حوزه معارف اسلامی است و قریحه و قلم او، زبانزد است. از وی کتابهای فراوانی در حوزه­های مختلف معارف دینی، منتشر گردیده است.

این کتاب را می­توان از معدود آثاری دانست که از جهات مختلف شکلی و محتوایی، متناسب با سلیقه و نیاز مخاطب نوجوان و جوان می­باشد.


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :