۰
   

گناه شناسی

«گناه­شناسی»، شامل 30 جلسه «درس­هایی از قرآن» است که در ماه رمضان سال 1362، توسط مفسر گرانقدر، حجت­الاسلام قرائتی، ایراد شده و با تجدید نظر و اضافات، به شکل کنونی درآمده است.

این کتاب، در 8 فصل تنظیم شده­است؛ معنا و اقسام گناه و عوامل تبدیل شدن گناه صغیره به کبیره، عناوین اصلی فصل اول هستند. در فصل دوم، زمینه­های فرهنگی و تربیتی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، و روانی گناه را می­خوانیم و در فصل سوم، با انواع توجیهاتی که برای انجام گناه آورده می­شود، آشنا می­شویم. به نظر مولف، توجیه گناه، بدتر از گناه است.

فصل چهارم، شناخت مرزهای گناه را توصیه می­کند تا گناهی به بهانه کار نیک انجام نشود یا کار نیکی به زعم اینکه گناه است، ترک نشود. فصل پنجم، 8 عامل بازدارندة گناه را برمی­شمرد و فصل ششم، لزوم برخورد با گناهکار را گوشزد می­نماید.

در فصل هفتم، 20 اثر و پیامد دنیوی و اخروی گناه ذکر شده و در نهایت، در فصل هشتم، به توبه می­رسیم. انواع توبه و شرایط صحت و کمال آن؛ دامنة پذیرش و نتایج توبه، برخی از مباحث این فصل هستند.

نگاه جامع به مسئلة مورد بحث، دسته­بندی­های پربار و بیان جذاب مولف، کتابی خواندنی و قابل توصیه به همگان پدید آورده است.  

 


برای مشاهده ی خلاصه ی تفصیلی کتاب وارد شوید.

 
 
 

درباره نویسنده :
کتابهای دیگر از نویسنده :