اخبار

نگاه قرآنی به فشار روانی به چاپ ششم رسید

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان؛ این اثر از مجموعه کتاب‌های اندیشه کانون است و در چهار فصل گردآوری شده‌است.
این گزارش حاکیست، با افزایش روز افزون افراد مبتلا به فشار روانی یا «بیماری تمدن جدید»، بررسی چیستی اضطراب و فشار روانی و راهکارهای درمان آن از منظر کتاب آسمانی ضروری به نظر می‌رسد. در این اثر راهکارهای استخراج شده از قرآن برای مقابله با فشار روانی بازشناسی شده است.
در فصل اول این کتاب ذیل عنوان «شناخت فشار روانی»، نشانه‌های اضطراب و پیامدهای مثبت و منفی آن بررسی می‌شود؛ در فصل دوم با عنوان «انگیزش و فشار روانی» به بررسی انگیزه‌ها و رابطه آن‌ها با فشارروانی واکاوی می‌شود و در فصل سوم  به معرفی عوامل متعدد استرس زا، از جمله برهم خوردن تعادل حیاتی بدن، موقعیت شغلی، بحران‌های خانوادگی، محیط، سیاست، شخصیت و... پرداخته می شود.
در فصل چهارم نیز در بررسی روش‌های مقابله با فشار روانی، به ترتیب سه حوزه‌‌ی شناختی، رفتاری و عاطفه مورد بررسی  قرار می‌گیرد. حوزه‌ی اول مربوط به جریان فطرت، تنها راه انحصاری آرامش روانی، و ویژگیها و پیامدهای خروج از آن می‌باشد. حوزه رفتاری، آن دسته راه‌حل ‌های عملی است که بیش‌تر با جسم انسان سر و کار دارد؛ بطور مثال: نرمش، خواب، تن آرایی و... .  تلاش در جهت تنظیم عواطف و جلوگیری از غلبه هیجانات و نهایتا کنترل برون ریزی عاطفی مربوط به حوزه سوم است.
«نگاه قرآنی به فشارروانی» در 224 صفحه، شمارگان 2500 نسخه و قیمت 3000 تومان برای ششمین نوبت به بازار نشر عرضه شده ‌است.
علاقمندان جهت تهیه این کتاب و سایر منشورات کانون می توانند به نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار کانون اندیشه جوان واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل خیابان های منیری جاوید و 12 فروردین، شماره 1328 طبقه سوم و احد 9 مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 66977337 و 66976357 (امور اشتراک) تماس بگیرند.