احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان

احکام اجتماعی فقه اسلامی، جایگاهی محوری در حیات اجتماعی مؤمنان دارد؛ چرا که راه و رسم بندگی در ساحت جامعه به حساب می­آید. در این میان، احکام ناظر بر روابط زن و مرد، به علت حساسیتها و ابتلاء فراوان، بیشتر مورد توجه و سؤال قرار می­گیرد.

«احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان»، نظر به این مهم دارد و سعی می­کند حدود و قواعد این روابط متنوع را بیان کند.

مسائل این کتاب، در چهار فصل «احکام نگاه»، «احکام پوشش»، «احکام مراودات»، و «احکام عقد و عروسی»، طبقه­بندی شده و بیان­گر نظرات فقهی حضرات آیات عظام، امام خمینی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، لنکرانی، بهجت، خامنه­ای، سیستانی و مکارم می­باشد و ذیل هر مسئله، موارد مشترک و اختلافی، مشخص گردیده است.

برخی عناوین طرح شده عبارتند از:

نگاه به مرد، به زن محرم و نامحرم، و به بچه ممیّز و غیر ممیّز؛ نگاه به عکس؛ نگاه به فیلم در پخش مستقیم و غیرمستقیم؛ محدوده واجب پوشش زن و مرد از محارم و نامحرمان و پوشش از بچه­ها؛ لباسهای حرام؛ احکام صحبت کردن با نامحرم؛ دست­دادن؛ اختلاط در مجالس؛ تحقیق برای ازدواج؛ محدوده جواز نگاه در خواستگاری؛ استخاره برای ازدواج؛ شرایط لباس عروس و داماد؛ دعوت از نوازنده و شعبده­باز؛ و موسیقی و رقص در مجلس عروسی.


تمامی حقوق برای کانون اندیشه جوان محفوظ است.