صفحه‌ی اختصاصی سیر مطالعاتی

مشروطیت

"مرداد" ماهِ مشروطه است. سال‌های سال است که در میانه‌ی این ماه گرم، اندیشمندان ایرانی درباره‌ی "کلمه‌ی حقی که مراد باطل یافت" به اقتراح می‌نشینند. در این بین عده‌ای هنوز هم برای برنج بریتانیایی سفره پهن می‌کنند و معدودی، روضه‌خوان بر دار شدن شرع مقدس می‌شوند. "این لیست" مشروطه هم فارغ از تمام این جنجال‌ها و از میان بیش از صد کتاب خواندنی مشروطیت، انتخاب و تقدیم شده است. با این توضیح که در دست‌چین کتاب‌ها، این بار هم سطوح مختلف مخاطب را در نظر گرفته‌ایم و برخی آثار ـ خصوصاً هم‌عصران مشروطه ـ توصیه‌ی خاص نیست و صرفاً جهت جامعیت به صاحبان ذوق سلیم و اتباع قول احسن پیشنهاد شده است.